Označiti: VGA

Vječna smetlišna vatra
VGA-i su smanjili najave