Judgment Localizer Changed NPC’s Self Expression To A Political Catcall To Educate Males

Poligon je imao priliku razgovarati s Scottom Strichartom, višim proizvođačem lokalizacije u Segi of America, gdje lokalizator priznaje da mijenja scenu u Presuda - gdje preuzimate ulogu Saori Shirosaki tijekom prikrivene misije - educirati zapadnu publiku, uglavnom muškarce, o politikama koje se tiču ​​zabrinutosti. Nastaviti čitanje “Judgment Localizer Changed NPC’s Self Expression To A Political Catcall To Educate Males”