MEGA zabranjuje korisnicima prenošenje Koikatsu, AI Shoujo modova

Koikatsu stranka

Usluga prijenosa MEGA zabranila je korisnike i blokirala prijenos Koikatsu, Koikatsu zabava i AI Shoujo. Neki su naznačili da su dobili obavijesti da je to bilo zbog ilegalnog sadržaja, drugi su tvrdili da je to zbog ilegalnog seksualnog sadržaja, ali zabrane su donesene i vjerojatno je početak čišćenja mreža putem modova povezanih sa gore spomenutim igrama . Nastaviti čitanje “MEGA zabranjuje korisnicima slanje modova Koikatsu, AI Shoujo”