Lady Alchemy Stvoritelj stripova Martina Markota Deplatformed By Chase Bank

Lady Alchemy

Republikanska umjetnica performansa i kreatorica stripova Martina Markota nedavno je otkrila kako je odbacila Chase Bank. Nastaviti čitanje "Stvoriteljica stripova Lady Alchemy Martina Markota koju je Chape Bank izoblikovala"