Facebook priznaje sadržaj kustosa utječe na trendove; Poriče političke pristranosti

Vrlo je zanimljiv odgovor Facebooka senatoru Johnu Thuneu, koji je Facbeooka preuzeo na zadatak da javno dostupna društvena mreža potencijalno ima kustose sadržaja i voditelje trendova da blokiraju konzervativne teme iz mreže. Prema Facebooku, istražili su sami sebe i utvrdili da nisu krivi. Nastaviti čitanje “Facebook priznaje da kustosi sadržaja utječu na trendove; Poriče političku pristranost "