I kako si se udario u drugim vodama?

U drugim vodama

Nepromjenjiva biološka devastacija. Istraživanje egzoplanetarstva. Intergalaktičke kolonije.

Čovječanstvo je sada na rubu distopije previše puta. Pa ipak, bez obzira na sve to, Gareth Damian Martin namjerava učiniti nešto više od komentiranja statusa quo. Nastaviti čitanje "A kako ste prošli u drugim vodama?"