Pomoćnik brigadira Cindy Hendrickson ne uspije riješiti slučaj pornografije osvajanjem Stanford zaposlenika

Cindy Hendrickson

Alana Pague, zaposlenica Sveučilišta u Stanfordu i koordinator istraživanja kliničkih ispitivanja raka, navodno je bila uključena u pokušaj širenja osvete pornografije u zamjenu za novac. Navodno iznuđivanje bilo je samo jedan dio Pagueovog zakonitog kršenja antikviteta, koji je također uključivao navodno otmicu djeteta i krađu automobila. Nastaviti čitanje "Asistentica DA Cindy Hendrickson ne uspijeva riješiti slučaj osvete za pornografiju koji uključuje zaposlenika Stanforda"