Carrie Remake može imati trans ili POC vodstvo, prema Collideru

Carrie Remake

O, slatka Herodotova majko, čini se da ništa ne izmiče kandžama žileta koje vise na zanatlijama agitpropa koji se zahvaćaju u kulturi, pare i usitnjavaju poput groteskne slike uronjene u cjelovitost krvi. To je otprilike najbolji način da se opiše što će se dogoditi s klasičnom horor franšizom, Carrie. Nastaviti čitanje "Carrie Remake mogla bi imati trans ili POC olovo, prema Collideru"