Airplay dokumentarni film obuhvatit će ludost oko ratnog događaja #GamerGate Culture

Airplay

Michael Koretzky iz Društva profesionalnih novinara održao je događaj u Miamiju na Floridi još u kolovozu 2015. pod nazivom Airplay. Trebao je biti tematski tematiziran oko rasprave o #GamerGate-u i etike u novinarstvu, proizlazeći iz činjenice da su entuzijasti i mainstream mediji grubo predstavljali taj fenomen kako bi širili vlastiti brend propagande i masovno nagovarali pogrešne informacije. Pa, bit će dokumentarni film oko događaja SPJ Airplay i nekih kulturnih posljedica koje su se dogodile između i nakon toga. Nastaviti čitanje "Dokumentarni film Airplay pokrivat će ludosti oko ratnog događaja kulture #GamerGate"