Označiti: Igre o priči o duhovima

Ken Levine
Ken Levine navodno radi na novoj igri