Označiti: Holospark

Trikovi sa Zemlje daju vam beskonačni način rada, Bog